There are no breaking news at the moment

Articles by: RadioPariwartan

Felicitation Program

Felicitation Program

by November 21, 2014 0 comments Feature Post
Radio Activities

Radio Activities

by November 21, 2014 0 comments Feature Post
On-Air Studio

On-Air Studio

by November 21, 2014 0 comments Feature Post
Radio Program

Radio Program

Radio Magazine

Radio Magazine

Pariwartan News

Pariwartan News

Radio Program

Radio Program

Entertainment Program

Entertainment Program

सकारात्मक सोच प्रबर्धन गर्न प्रतिवद्ध रेडियो

१ परिचय समाज परिवर्तनको बाटोमा उत्साहप्रद आशा, दृढ विश्वास र निरन्तर अभियानको संकल्प सहित खुलेको हो—रेडियो परिवर्तन । सामुदायिक भावना, एकताबद्ध प्रयास र सकारात्मक सोच प्रबर्धन गर्न प्रतिवद्ध रेडियो हो—रेडियो परिवर्तन । अनि, हाम्रै गाउँघर, समाज र देश परिवर्तनको सहयात्री हो—रेडियो परिवर्तन । युवा पुस्ताको सहभागीता, सक्रियता र समन्वय यो रेडियोको उत्साहलाग्दो पाटो हो । यो रेडियोका सामग्रीहरु सबै वर्ग,[Read More…]